Badania i świadczenia zdrowotne

Zakres udzielanych świadczeń w ramach umowy zawartej z NFZ w obejmuje:

  • Podstawową Opiekę Zdrowotną
    • Poradnie Lekarz POZ
    • Poradnie Pielęgniarki POZ