Ubezpieczenie

Co to jest eWUŚ?

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.


Jak to działa?

Po 1 stycznia 2013 r. wystarczy, że podasz w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia - aktualną legitymacja szkolną.

Po potwierdzeniu Twojej tożsamości numer pesel zostaje wprowadzony do systemu eWUŚ.

System eWUŚ na podstawie danych zawartych w bazie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych wyświetla następujące informacje:
 

  • Zielony ekran

NFZ potwierdza w danym dniu prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej ?

Świadczeniodawca powinien zrealizować świadczenie zgodnie z warunkami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 

  • Czerwony ekran

Czerwony ekran to informacja, że NFZ w tym dniu nie potwierdza Twoich uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej.

Jeżeli NFZ nie potwierdził twoich uprawnień, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić poprzez:

  • przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
  • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń zobacz,
  • i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia.